یابن الحسن..
یابن الحسن صاحب عزا امشب شمایی
امشب عزادار پدر در سامرایی

یابن الحسن یادت میاید سالها پیش
بابا چسان کردش زتو قصد جدایی

بازهر کین معتمد مسموم گردید
شدعسکری در راه دین خود فدایی

یادت میاید جرعه ی آبی طلب کرد
نوشید با یاد شهید کربلایی

می سوخت اززهر هلاهل تاروپودش
آن لحظه حالش بود حالی مجتبایی

جانها بسوزد از برای آن دمی که
افتاد بین پیکر و روحش جدایی

بگرفته بودی راس بابا را بدامن
پیش تو مولا جان نبودی آشنایی

غسلش بدادی وکفن کردی پدر را
جانها فدای اشکت ای روح خدایی

بادا سرت مولا سلامت زین مصیبت
کی می شود بر شیعیانت رخ نمایی

ای کاش در هشت ربیع سال دیگر
همراه تو گردیم آقا، سامرایی

شاعر : اسماعیل تقوایی


X