سرود ولادت حضرت محمد(ص)
ماه ربیع الاوله، دل شده بهاری
شده نصیب آدما،لطف کردگاری

آمنه مادر شده،مکه چراغونیه
برای نوزاد او،چند روزه مهمونیه
یا رسول ا...مدد،یا رسول ا... مدد،یا رسول ا.. مدد،یا رسول ا..مدد۲
___________________________
عرشیا می ریزن بپاش،صدبغل ستاره
برای اونادیدنش، خیلی افتخاره

برای عرض ادب،اومده روح الامین
میگه که این کودکه،سرور کل زمین
یار سول ا...
__________________________
به لب همه اومده،ذکر یا محمد(ص)
حبیب خدا باشه و،مصطفی واحمد

اومدعزیز خدا،رسول وپیغمبره
با دین آخر میاد،ازهمه دل میبره
یا رسول ا....
__________________________
میلاد پیمبر شده،شاده قلب زهرا
شده تو بهشت خدا،جشن ویژه برپا

مسلمونا شادمون،همه به جشن وسرور
چشم همه دشمنا،زطلعتش گشته کور
یا رسول ا...
__________________________
تو مدینه غوغائیه،هفده ربیعه
روزمیلاد صادقه،افتخار شیعه

از آسمون ولا،ماه ششم سرزده
شیعه ها شادی کنید،رئیستون اومده
جعفر صادق مدد.....

شعر:اسماعیل تقوایی
X