ای سیدکریمان گردیده ری مزارت
ما افتخار داریم هستیم همجوارت

ری با وجودت آقا رنگ خدا گرفته
با اعتبار گشته ازیمن اعتبارت

منسوب مجتبایی آن سرور کریمان
بوده کرم همیشه اوصاف آشکارت

دلتنگ کربلا را تو مامن وپناهی
زایر شدن به کویت همسنگ آن زیارت

عبد عظیم حقی باب الحوایجی تو
امیدبر تو دارند زوار بیشمارت

چار ربیع الآخر روشن شد ازوجودت
شهر مدینه شهر جد بزرگوارت

در وقت زادروزت ری پر زشور وشادی ست
جانهای دوستداران جانا بود نثارت

 

شاعر : اسماعیل تقوایی


X