یا امام عسکری(ع)

ربیع الثانی ودر هشتمش گویی بهار آمد
خزان غم شد وگلهای شادی بیشمار آمد

به استقبال نوگل غنچه ای از گلشن زهرا
به شادی نغمه خوان از جنت الاعلی هزار آمد

مدینه محفل شادی بپا شد بهر مولودی
که از نسل علی در بیت هادی آشکار آمد

دل هر حیدری مسلک زاین میلاد مسرورست
ملایک سوی این مولود نیکوجان نثار آمد

دهم ماه ولا شاکر به درگاه خدا باشد
که بهرش جانشینی نزدحق با اعتبار آمد

به یاد مجتبی او تازه مولودش حسن نامید
چنین دوم حسن، بین امامان با وقار آمد

بیامد آنکه بابای امام آخرین گردد
میان عالمان روزگارش شهریار آمد

بگو تبریک میلاد پدر را بر پسر امشب
به دیدار پدر در سامرا آن گلعذار آمد

زند مرغ دلم پر در هوای سامرا امشب
که شاید قسمتم دیدار روی آن نگار آمد

شعر:اسماعیل تقوایی
X