یا فاطمه الزهرا (س)
بی تو ای فاطمه جان مانده به دنیا چکنم
رفته ای از کف من با غم فردا چکنم

جوجه گانت همه در هجر تو بی بال وپرند
طائر عشق علی گو تو که تنها چکنم

آشیان پر شده از ناله ی مادر مادر
بهر آرامششان ای گل طاها چکنم

حامی ام بودی واینک شده ام بی لشگر
بین میدان بلا بعد تو زهرا چکنم

همه گویند که بی فاطمه از پا افتاد
قوت زانوی من بی تو در اینجا چکنم

درد اگر بود مرا از طرفت درمان بود
ای که بودی به علی همچو مسیحاچکنم

دوست دارم که تسلا بدهم طفلانت
درد هجران تو را نیست تسلا چکنم

باشد اصرار زبعضی که مزارت بینند
با تقاضای چنین مردم رسوا چکنم

فاطمه شمع شبستان علی بودی تو
حال با خانه واین ظلمت شبها چکنم

کوثرم،زینب تو بانوی این خانه شده
خستگی در رخ او هست هویدا چکنم

تو گل سرسبد صحنه ی خلقت بودی
دست گلچین اجل برد به یغما چکنم

شعر:اسماعیل تقوایی
X