چهل سالگی انقلاب اسلامی گرامی باد

چل ساله شد انقلاب اسلامی ما
ای کور شود هر آنکه نتواند دید

دشمن به چهل سالگیش غمگین شد
درکل جهان دوست به شادی خندید

چل سال تمام ما مقاوم گشتیم
در زیر فشار وتوطئه با تهدید

تحریم شدیم وروی پا استادیم
ایران به جوانان غیورش بالید

با اینهمه دشمنی وتحریم عدو
بر عاقبتی سعید داریم امید

با لطف خدا وحضرت صاحب عصر
تابان بود انقلاب همچون خورشید

جاوید بود تا به ظهور مهدی(عج)
وصل است به انقلاب او بی تردید

شعر:اسماعیل تقوایی

X