یا علی بن موسی الرضا(ع)

علی بن موسی، رضا جان من
مه بی بدیل خراسان من

هوای تو دارم طلب کن مرا
گدای توام، شاه وسلطان من

امیدم به احسان و جودت بود
نظر کن که خالیست انبان من

من از خردسالی رضایی شدم
بود مهر تو اصل بنیان من

خوش آندم که بیمار کویت شوم
کنی از ره لطف درمان من

زمانی که در مشهدت زائرم
بود بهترین عصر ودوران من

دل آرام وآرام روح منی
تو سامان حال پریشان من

نما قسمتم دیدن مشهدت
مه هشتیمن فروزان من

شعر:اسماعیل تقوایی


X