میلاد امام باقر (ع)
هلال ماه رجب انعکاس ابرویت
جهانیان همگی مست عطر خوشبویت

به روز اول مه آمدی به این دنیا
طلیعه ای تو به میلاد جد نیکویت

تو هدیه‌ای ز خدا بر امام زین العباد
سرور قلب پدر روی ماه دلجویت

زمادرت حسنی،وز پدر حسینی تو
دل حسین(ع)تو بردی به جعد گیسویت

تو هاشمی،علوی،فاطمی ترین هستی
تو باقری وشکافی،علوم در کویت

محمدی و محمد(ص) سلام داده به تو
شمایلت چو پیمبر، مثال او خویت

تو سرور علمای زمان خود گردی
و علمشان همه سنجند با ترازویت

دلم هوای تو کرده، دلم هوای بقیع
طلب نما تو مرا میل دل بود سویت

خوشا به شهر مدینه زمان میلادت
کنار حجت حق مهدی خداجویت

شعر:اسماعیل تقوایی


X