میلاد امام محمد تقی(ع)مبارک باد

دهم روز رجب بود ومدینه
منور شد ز ماهی بی قرینه

شکوفا شد گلی ازباغ زهرا
معطر شد زبویش کل دنیا

ولایت را مه دیگر رسیده
نسیم رحمت اللهی وزیده

خدا داده پسر بر ماه هشتم
رضا دارد به لبهایش تبسم

تمام عرش در حال سرورست
مدینه روشن از باران نور است

ملائک دور این قنداقه چرخان
برای دیدن مولود جانان

چواین گل در میان گلشن آمد
زبان طعنه گویان الکن آمد

عطا بر شیعه از سوی خدا شد
ولیعهد علی موسی الرضا شد

بود این نازنین همنام احمد
درود حق براین والا محمد

امیر شیعه وفخر وجود است
به تقوا شاخص ودریای جودست

ابوجعفر،امامان را جواد است
برای شیعیان باب المراد است

دهم روز رجب روز غروراست
خراسان دلم غرق سروراست

خوشا مشهد بگویم از دل وجان
مبارکباد بر شاه خراسان

بگیرم عیدی از آن ماه والا
برات کاظمین وکربلا را

شعر:اسماعیل تقوایی

X