سلام

عجایب هفت تا هستند که به عجایب هفنگانه معروفند ولی اخیرا در عرصه ورزش ایران اتفاقی افتاد که می تونیم از اون به عنوان عجیب هشتم نام ببریم واون چیه؟؟..مربیگری مایلی کهن در سایپا با وجود بودن علی دایی در هیئت مدیره.کشمکش های این دو بزرگوار همیشه نقل محفل ورزشی ها بوده وامیدواریم این اتفاق باعث از بین رفتن کدورتها بین آنها بشه .انشاءا


دسته ها : من نوشته
X