سلام

فرا رسیده سی امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی میداریم وانشاا...با شرکت در راهپیمایی روز 22بهمن یکبار دیگر باامام وشهدا پیمان ادامه راه آنها را می بندیم.

بهمن دوباره آمد ونوگشته یاد ما

 سی ساله شد به شکر خدا انقلاب ما

ده سال اولش  شهادت، دفاع وخون

دشمن بشد زهمت رزمندگان، زبون

ده سال دومش همه شد صرف ساختن

با کوشش وتلاش به ویرانه تاختن

ده سال سومش به شکوفایی فنون

صدها تلاش نو که نبودست تا کنون

خورشید هسته ای زپس کوهها دمید

پرتاب در فضا شده مهواره ی امید

یارب فزون نما تو عزت ما را در این جهان

محشور کن ملت مابا صاحب الزمان


دسته ها : من نوشته
X