به مناسبت فرارسیدن ماه بهمن:

یاد باد آن روزگاران یاد باد
انقلاب ناب ایران یاد باد

بهمن خونبار در پنجاه و هفت
شور و حال تکسواران یاد باد

راه پیمائی علیه شاهیان
بر له پیر جماران یاد باد

کوری چشمان خصم اتقلاب
فصل سرما چون بهاران یاد باد

جوشش خون در میان کوچه ها
از تن آن جان نثاران یاد باد

رونق “ما” بود و تنهائی “من”
اتحاد حق گزاران یاد باد

یک اشاره از خمینی کبیر
سر دویدنهای یاران یاد باد

یاد آن الله اکبر گفته ها
روی بام از دوستداران یاد باد

روز ده با دو زماه بهمن و
رجعت پیر جماران یاد باد

ازدحام بی نظیر مردمی
در ورود جان  ایران یاد باد

جانفشانی ها ز بعد این ورود
جلوه های لاله زاران یاد باد

از ورودش تا سقوط سلطنت
ده روزی را هزاران یاد باد

بیست روزی با دو از بهمن برفت
روز فتح لاله کاران یاد باد

حق بیامد همزمان باطل برفت
ربزش رحمت چو باران یاد باد

سالها بگذشته از آنروزها
یاد باد آن روزگاران یاد باد
اسماعیل تقوایی


X