با عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س)

 

در مدینه لطف داور آمده
سومین فرزند حیدر آمده

عرشیان وفرشیان غرق سرور
بهر زهرا(س) بین چه دلبر آمده

نام او را حق نموده انتخاب
برعلی(ع)گویا که زیور آمده

نام او زینب بود زین پدر
گوهری در شکل دختر آمده

سیدان اهل جنت را ببین
شادمان از اینکه خواهر آمده

بوسه زد بر او پیمبر (ص)فاش گفت
بر خدیجه(س)شبه دیگر آمده

عقل را آمد ترازوی دقیق
فهم را مصداق اکبر آمده

بی معلم عالمه می گردد او
صابران را نیک رهبر آمده

جان او آکنده از مهر حسین(ع)
تازه تعریفی زخواهر آمده

مادری بهر مصیبتها شود
بر حسینش یار ویاور آمده

بر امام عصر تبریکات ما
بهر این میلاد با فر آمده

شعر : اسماعیل تقوایی

X