به استقبال میلاد بانوی خوبیها حضرت فاطمه زهرا(س)

رفت از دنیا پیمبر را پسر

طعنه بر او زد خصم خیره سر

کی محمد(ص)تو درخت بی بری

بی پسر باشی واینک ابتری

بر پیمبر طعنه ها آمد گران

گفت یارب ،ده جواب کافران

در جوابش سوره کوثر رسید

صبح صادق  بهر مولا بر دمید

گفت با او کردگار عالمین

می کنم اعطا ترا نور دوعین

برتو خواهم داد خیر اکثری

دختری ،ام ابیها،کوثری

او پناه اهل ایمان می شود

نسل تو از او فراوان می شود

شکر این نعمت برو قربان نما

بر خدایت بذل روح وجان نما

 آنکه می گوید محمد(ص)ابتر است

ابتری در وصف او گویا تر است

سال هشتم قبل هجرت شد بپا

جشن میلادی به درگاه خدا

بیستمین روز جمادی آخر است

همسر طه دوباره مادر است

مژده ای آورده جبریل امین

از فراز عرش بر روی زمین

ای که هستی بر رسولان خاتمه

شادمانی کن بیامد فاطمه(س)

دختری آمد به دنیای وجود

پیش رویش کل عالم در سجود

عرشیان وفرشیانی همکلا م

شاد می خوانند ذکر السلام

ا لسلام ای د خت ختم المرسلین

آسمانی خلقت روی زمین

السلام ای اشرف کل زنان

ای که هستی حامل عطر جنان

السلام ای صاحب علم وعمل

در عبا دت شاخص و ضرب المثل

السلام ای ام اب،ام امام

بهر حیدر همسری والا مقام

السلام ای عالم سر ونهان

فاطمه(ص)خوش آمدی در این جهان 

اسماعیل تقوایی

X