سلام


بیستم جماری الثانی سال پنجم بعثت نور وجود دختری آسمانی، شهر مکه وعالم خلقت را نورباران کرد‎..‏

دختری که به گفته حق برای پدر خیر کثیر شد‎...‏

دختری که آنقدر زیبا دختری کرد که ام ابیها(مادر پدر‏)‏نام گرفت‎.‏

زنی که بعدها آنقدر خوب همسری کرد که همسرش علی (ع‏)‏در وصف او فرمود‎:‏

فاطمه (س‏)‏بهترین زنان عالم وبهترین یاوردر راه اطاعت از خداوند بود‎..‏او هرگز چیزی را از من نخواست که در توانم نباشد‎..‏

ومادری که آنقدر عالی مادری کرد که فرزندانش اسوه مردان وزنان عالم شدند وهمیشه به او افتخار می کردند‎..‏

امام صادق(ع‏)‏ می فرمایند‎:‏

ما حجت بر همه مردم هستیم ومادرمان فاطمه حجت بر ما‎...‏

پس بی سبب نیست که روز میلادش را روز زن وروز مادر نیز نامیده اند‎..‏


ضمنعرض تبریک این میلاد پر برکت به همه مسلمانان وفرزندش حضرت صاحب الزمان(عج‏)‏وهمچنین روز زن ومادر به همه زنان ومادران بزرگوار شعر زیر تقدیم می شود‎:‏

بیست از دوم جمادی مکه نورانی شده

خانه ختم رسولان بس چراغانی شده

آمده زیبا گلی از بوستان احمدی

غرق شادی وترنم عرش رحمانی شده

پیش پای تازه مولود پیمبر در زمین

از سوی انس وملک زیبا گل افشانی شده

چار زن از جنت الاعلی کنارش آمده

از سوی ایشان از این کودک نگهبانی شده

مژده  میلاد او را حق به پیغمبر بداد

شکر می گوید که بر او کوثر ارزانی شده

دشمن دین را که گفتا ای محمد(ص‏)‏ابتری

زین تولد قسمتش رنج وپریشانی شده

دختری آمد به دنیا مادر بابا شود

رفته سختی ها واینک وقت آسانی شده

فاطمه (س‏)‏شد نام او زیباترین نام جهان

نام او بگرفته از اسماء ربانی شده

آمده عذرا بتول ومرضیه هم راضیه

وقت نور افشانی زهرای رخشانی شده

علت ایجاد خلقت زد به این دنیا قدم

چشم ابر رحمت حق سخت بارانی شده

آمده ام امامت آمده بار علی(ع

چهره حیدر نگر زین رو ی خندانی شده

هرچه می خواهی طلب کن شیعه در میلاد او

چونکه وقت بخشش درگاه سلطانی شده

دست او باشد برات جنت الاعلی حق

هدیه از او قسمت یاران ایمانی شده

روز میلاد سعیدش شیعیان غرق سرور

وقت شادی کردن آن ماه پنهانی شده

یمن این مبلاد شاید حق دهد عیدی ما

عیدی ما رجعت آن یار جانانی شده

متن وشعر:اسماعیل تقوایی


X