میلاد امام باقر (ع)مبارکباد

به پایان شد مه دوم جمادی
رجب آمد مه اعیاد وشادی
به روز جمعه ودر اولین روز
نمایان شد مهی زیبا ،جهانسوز
درخشان ماه از اولاد زهرا
دو جدش پور حیدر شاه والا
زانوارش مدینه نور باران
برای حضرت سجاد چون جان
چراغان خانه ی زین العبادی
همه اهل ولا مشغول شادی
علی اکبر عموی نازنینش
فراوان بوسه ها زد بر جبینش
همی شاد است قاسم ماه والا
که خواهرزاده اش آمد به دنیا
حسین بن علی را نور عین است
بگوشش صوت زیبای حسین است
بگوید هم اقامه هم اذانش
زعشقش می کند لبریز جانش
نصیبش گشته همناهی احمد
بود نام عزیز او محمد
به گوهر های عصمت هفتمین است
ولایت را امام پنجمین است
ابو جعفر لقب باقر علوم است
امامی شاکر وصابر،خدوم است
شکافد صخره علم علی را
کند احیا اسلام جلی را
ببیند روزهای کربلا را
پذبرا می شود رنج وبلا را
زپیغمبر سلام آورده جابر
به فرزندش محمد از ره مهر
بزن کف شیعه روز شادی توست
خرابی رفته وآبادی توست
بیامد باقروچون روز شب شد
ورودش مطلع شعر رجب شد
نکویی رجب زین روی پیداست
بهارش زادروز باقر ماست
بخوان شیعه حدیث قال باقر
خدا را ازوجودش با ش شاکر
بگو تبریک بر صاحب زمانت
فدا کن در ره او مال وجانت
نما خواهش که از غیبت در آید
انا المهدی،انا المهدی سراید

شاعر : اسماعیل تقوایی

دسته ها :
X