به مناسبت سوم رجب سالروز شهادت امام دهم امام علی النقی الهادی..با عرض تسلیت به همه شیعیان..

سوم ماه رجب چون آید
دل من شعر عزا بسراید

حرم سامره آید نظرم
اشکم از چشم برون می آید

سوم ماه رجب روز عزاست
ناله ها از دل وجان می باید

مادر دهر بسوگ هادی
کودک گریه وغم میزاید

سوم ماه رجب زهر جفا
صبر وآرام نقی(ع)برباید

عسکری با دل خون از ایام
بهر امداد پدر می آید

سوم ماه رجب شمس دهم
ترک دنیای دنی بنماید

سامرا غرق عزا می گردد
شیعه را شورونوا  می شاید

سوم ماه رجب مهدی ما
سامرا بهر عزا می آید

شاعر : اسماعیل تقوایی

دسته ها :
X