به پیشواز میلاد با سعادت میوه دل حضرت رضا(ع)حضرت جوادالایمه

دهم روز رجب گشت ونهم ماه ولا آمد
جواب طعنه ها بر هشتمین مه ،برملا آمد

ببین بیت الرضا را زین تولد گشته نورانی
نگر ابن الرضا بر یاری مولا رضا(ع) آمد

سبیکه مادرش بگرفته نوزادش روی دست
به گوشش نغمه ی تبریک از عرش خدا آمد

همه گویند با یک گل بهارانی نمی آید
ولی با این گل زیبا بهاری با صفا آمد

برغم طعنه ها مولا رضا(ع) صاحب پسر گردید
تبسم ها به جنت بر لبان انبیا آمد

محمد نام زیبایش ،حواد ومتقی باشد
مهین رهبر برای اهل جود و اتقیا آمد

مبارک تر از او بر شیعیانش نامده دنیا
به سن کودکی بر شیعیانش مقتدا آمد

به خردی با خرد هر عالمی را غرق حیرت کرد
زسوی عالمان بر او ندای مرحبا آمد

تمام شبهه ها را بر طرف کرد وزهر سویی
بیامد نغمه شادی امام ورهنما آمد

به مشهد گرد هم آییم بهر عرض تبریکات
علی موسی الرضا (ع)شادان وهنگام عطا آمد

خدا خواهم که باشم کاظمین وزائرش گردم
در آنروزی که دنیا مظهر جود وسخا آمد

شاعر : اسماعیل تقوایی

X