سلام


با عرض تبریک به مناسیت میلاد با سعادت نهمین اختر آسمان امامت جواد الائمه، امام محمد تقی (ع)به پیشگاه پدر بزرگوارشان امام رضا(ع)وحضرت صاحب الزمان(عج)وهمه شیعیان جهان چند بیتی تقدیم می شود:

میلاد جواد آل پیغمبر شد

بر شیعه به کودکی "تقی" رهبر شد

شاد است امام هشتم از میلادش

چون طعنه دشمنان او آخر شد

********

در ماه رجب مدینه نورانی شد

بیت رضوی سرای روحانی شد

آمد نهمین شمس درخشان ولا

هنگام سرور عرش ربانی شد

********

حاتم شده شرمنده احسان جواد

علم دوجهان واله وحیران جواد

بر جمله شیعیان عنایت دارد

هر شیعه رهین جود تابان جوا

X