فرا رسیدن ماه شعبان ماه شادی وسرور مبارکباد

در حدیث آمد رسول موتمن
گفت باشد ماه شعبان ماه من

حاملان عرش اکرامش کنند
چون رسد در عرش اعلامش کنند

هرکه در این مه بگردد روزه دار
یاری من کرده، باشد رستگار

در مه شعبان بهشت آذین شود
ازدیاد رزق اهل دین شود

ماه شعبان موسم بخشایش است
روح مومن در پی پالایش است

ماه شعبان ماه شادی وسرور   
ماه  میلاد شریف پنج نور

روز سوم خانه ی مولا علی(ع)
گشت از نور حسینی منجلی

پنجمین معصوم وهم سوم امام
بر شهیدان اسوه ی ناب وتمام

روز چارم زاده ی ام البنین
ماه زیبای علی روی زمین

آمد وحس بوی عطر یاس شد
نامش از سوی پدر عباس شد

اوابوالفضل وبسان حیدر است
روز عاشورا امید لشگر است

روز پنجم روز شادی حسین(ع)
چون خدا داده به او نور دو عین

سیدی باشد برای ساجدین
زینت اهل عبادت اهل دین

چونکه روز یازده از ماه شد
یوسف لیلا برون از چاه شد

او شبیه جد خود پیغمبر است
نام زیبایش علی اکبر است

نیمه ی شعبان به بیت عسگری
آمده دنیا یگانه گوهری

عرشیان وفرشیان گرم سجود
یوسف زهرا بیامد در وجود

نام او همنام جد اطهرش
مهدی ودست خدایی یاورش

او یگانه منجی عالم بود
بر امامان آخر وخاتم بود

این گل نرگس حی وحاضر است
کارهای پیروان را ناظر است

آتش هجرش شرر بر جان ما
کاش گردد لحظه ای مهمان ما

در دعا خواهیم از پروردگار
ماه ما گردد عیان در روزگار

شعر : اسماعیل تقوایی

X