سلام
وقتی که تلفن رو آیفونه خیلی مواظب حرف زدنمون هستیم...سعی می کنبم طوری حرف بزنیم که باعث ناراحتی کسی نشه..

یادمون نره..عالم هم رو آیفونه،اونم از نوع صوتی تصویریش...خداوند همه اعمال مارو می بینه..پس مواظب باشیم با اعمالمون شرمنده ی خدا نشیم..

والله خبیربصیر...

خداوند آگاه وبیناست..
X