سلام

رفتن به مشهد همیشه کیف داره..
اما ماه رمضان اونجا یه حال وهوای دیگه ای داره..همه مراسمش عالیه ولی اون سفره ی افطاری امام رضا(ع) یه چیز دیگه ست..سفره ای به وسعت هزاران قلب عاشق امام هشتم....
ان شاا...خدا خوردن این افطاری رو قسمتتون کنه.

آقاغریب الغربا تویی تو ارباب کرم
میشه که دعوتم کنی یه افطاری توی حرم
کنار سفره ت بشینم روزه مو افطار بکنم
خیره بشم به گنبدت تا سحری جایی نرم
غذای سفره ت آقاجون مایده ی بهشتیه
با خوردنش کیف می کنه از نوک پاتا به سرم
چقدرقشنگه آقاجون با خیل زایرات بگم
دوستت دارم امام رضا(ع) برای تو یه نوکرم
ماه خدا تو صحن تو خیلی صفا داره آقا
میشه که دعوتم کنی امام رضامنتظرم

اسماعیل تقوایی

X