به  استقبال میلاد امام رضا(ع)

ذیقعده شد ویازدهم ،غوغا شد
جشنی به سرای کاظمی بر پا شد

حق داد امام هفتمین را قمری
بر دست گرفت نجمه زیبا پسری

از سوی پدر پسر علی نام گرفت
شکرانه حق بگفت وآرام گرفت

بر شیعه امام هشتمین آمده است
بر آل علی عالم دین آمده است

از سوی خدا لقب "رضا" گشت بر او
زیرا که رضای حق، نما گشت در او

من شیعه ی اویم ورضا مولایم
من بنده اویم ورضا آقایم

تنگ است دلم برای طوف حرمش
لب تشنه ی قطره ای زلطف وکرمش

ای کاش شود کنار مرقد بروم
درروز تولدش به مشهد بروم

بر خیل عظیم زائرش یار شوم
از بهر شفاش زار وبیمار شوم

دستی بزنم به پنجره فولادش
تبریک بگویم به همه میلادش

مداح سرود خواند وکف بزنم
همراهی نقاره زنان دف بزنم

درخواست کنم زحق تعالی عیدی
دیدار رخ امید دلها مهدی

ای شاه خراسانی من یاری کن
از بهر اجابت دعا کاری کن

شاعر : اسماعیل تقوایی

X