سلام

با عرض تبریک به مناسبت اول ذی الحجه، فرا رسیدن سالروز ازدواج آسمانی حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) سروده زیر تقدیم می شود برگ سبزی است تحفه درویش :

فرشتگان خدایی به عرش رحمانی

همه به حال شعف در پی چراغانی

به کف زنی شده مشغول بهر پیوندی

و می کنند به سوی زمین گل افشانی

در آسمان مدینه زنند بال و پری

به دور خانه طاها (ص) حبیب ربانی

به روز اول ماهی که هست ذی الحجه

مدینه گشت مهیا برای مهمانی

مدینه غرق سرور است بهر پیوندی

میان دو گل خلقت کمال انسانی

یکی بود گل دردانه رسول خدا (ص)

یکی بود علی (ع) آن شهریار ایمانی

بخواند خطبه پیمبر برای این پیوند

و دست بدست بداده دو یار جانانی

نهال پاک امامت برفت در دل حاک

که رفته رفته دهد میوه های روحانی

بسی رضایت پروردگار حاصل شد

ز ازدواج پر از سادگی و آسانی

ز وصلتی که شود در تمامی اعصار

نمونه ای ز بهین شیوه مسلمانی

الا تو حضرت صاحب (عج) عطا نما صله ای

به شاعری که کند اینچنین ثنا خوانی

اسماعیل تقوایی


X