سلام 
ایام مسلمیه فرا رسید.با آمدن ایام شهادت حضرت مسلم  شمیم روح بخش محرم به مشام جانهای عاشق امام حسین (ع)می رسد.سفیر عشق به شهر کوفه پای گذاشت تا مژده آمدن مولای عاشقان را به کوفیان بدهد.اما افسوس که نمی دانست تار وپود بافت وجودی این مردم ازبی وفایی است .مسلم را در مقابل دوزخیان روی زمین تنها گذاشتند واومظلومانه ولی سرفرازجان خویش را برسر پیمانی که با مظهر ولایت زمان حسین (ع)داشت گذاشت .اورا شهید کردند وبدن بدون سرش را ازبالای دارالعماره کوفه بر زمین انداختند.در آخرین لحظات ذره ذره وجود او فریاد می زد که:کوفه میا حسین جان   کوفه وفا ندارد.........روحش شاد وراهش پر رهرو با د


قابل توجه تهرانی ها:
از امشب به مدت سه شب مراسم بزرگداشت ایام شهادت حضرت مسلم مثل سنوات گذشته در صحن مطهر حضرت عبد العظیم حسنی(شهرری) بر گزار میشه.در این سه شب هیئت های مختلف از سراسر تهران به اونجا میان ونسبت به سفیر مظلوم آقا ابی عبدالله عرض ادب میکنند.این سه شب خیلی با صفاست.از دستش ندید...اگه یک شبش رو هم بیایید باز هم غنیمته

مسلم آن بر عقیل نور دو عین

هم عمو زاده هم رسول حسین(ع)

وارد کوفه گشت با اکرام
در پی اش شد روان هزاران گام

همگی صحبت از وفا کردند

جمله انکار هر جفا کردند

چون به کوفه رسید ابن زیاد

کوفیان را وفا برفت از یاد

دلشان شد زترس آکنده

جمعشان مضمحل پراکنده

مسلم اندر  غروب تنهاشد
بر رخش گرد غم هویدا شد

غم ارسال نامه اش به حسین(ع
که بیا کوفه ای ضیاء دو عین

کوبه کو دشمنان به دنبالش
با دو طفلش عجیب بود حالش

عاقبت انتهای کوچه ی تنگ
شد اسیر عدو به صد نیرن
گ

حیله هایی بر او به جنگ زدند

بر سرش خرمنی زسنگ زدند

دست بسته ببردنش بر بام

جانیان بدور از اسلام

بام دارالاماره از پیکر
سر او شد جدا وعمر آخر

سرنگون شد زبام پیکر او
بود با اشک حرف آخر او

شیعیان را امام کوفه میا
ای شه بامرام کوفه میا


اسماعیل تقوایی


X