به استقبال میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)

قرآن گشوده آغوش زیرا که کوثر آمد
هم دختر پیمبر هم یار حیدر آمد

ازنور روی زهرا روشن تمام عالم
در آسمان مکه مهر منور آمد

مخلوقیان فرش ومسکونیان عرشی
شادند چون دلیل خلقت به محضر آمد

هرکو خطاب کرده ابتر رسول حق را
خود بعد این تولد رنجور وابتر آمد

بوی بهشت پیچید اندر فضای مکه
انسیه ای بهشتی پاک ومعطر آمد

بر پاکی ونجابت بر ذکر وبر عبادت
بر خطبه وشهامت دردانه مظهر آمد

سرمشق دختران ومقصود بر زنان است
بهر پدر عزیری همسان مادر آمد

انگشترامامت در اختیار حیدر
بر خاتمش نگینی یکدانه گوهر آمد

کل زنان عالم غرق سرور وشادی
سرور برای ایشان زهرای اطهر آمد

روز سرور مهدی عیدی زاو طلب کن
عیدی ما ظهور آن دادگستر آمد

اسماعیل تقوایی


خلاصه

X