میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)بر همه شیعیان..
روز مادر بر همه مادرانی که تاج سر فرزندانند.
و روززن بر تمام زنان پاک ایران عزیز...
.......................مبارک باد

تقدیم به حضرت زهرا ومادران بزرگوار

میلاد حضرت زهرا(س)
آسمان مکه را خورشید رخشان آمده
بر پیمیر هدیه ی دادار رحمان آمده

نوگلی را شد پذیرا بوستان احمدی
تازه مولودی که شد رونق به بستان آمده

وعده حق بر پیمبر شدمحقق اینچنین
آیه های سوره ی کوثر به قرآن آمده

دختری آمد که باید مادر بابا شود
یوسف گم گشته ی طاها به کنعان آمده

او دلیل خلقت ونام نکویش فاطمه(س)
برپیمبر نور چشم وروح وریحان آمده

اوبتول وراضیه،مرضیه وزهرا بود
طاهره،صدیقه وزهره فروزان آمده

جمله ی عالم طفیل هستی این دخترند
مژده بادا بر گدایان چونکه سلطان آمده

برزنان اولین وآخرین سرور بود
برخزان دختران همچون بهاران آمده

دختری وهمسری ومادری والا شود
ام اب،کفو علی،ام امامان آمده

آتش دوزخ جدا از دوستدارانش بود
بندگان را علت الطاف یزدان آمده

کوثرست ونسل پیغمبر ازو گردد کثیر
برگلستان ولایت اصل وبنیان آمده

با عباداتش بود فخر خداوند کریم
اسوه ای از بهر زنهای مسلمان آمده

گرعلی خلقت نمی شد فاطمه کفوی نداشت
زین تولد حیدر کرار خندان آمده

پاره قلب رسول ا...باشد فاطمه
آنکه با خشنودیش خشنود، سبحان،آمده

وه چه زیبا پیش پای او قیام مصطفی
جان عالم پیش پای او به قربان آمده

شیعه در میلاد او شادی بی اندازه کن
وقت اخذ ودادن عیدی فراوان آمده

عیدی اصلی ما را می دهد صاحب زمان
عیدی ما با ظهور او نمایان آمده
________________________


مادر
ای مادرم بهشت بود زیر پای تو
قلبم بود همیشه ی ایام جای تو

لالائی ات زنغمه داوود خوشتر است
صوت خدائی است که آید زنای تو

احسان به تو ززمره اعمال واجب است
این شد سفارشی به کتاب خدای تو

تو معدن محبت وایثار عالمی
هستم رهین منت لطف وصفای تو

مادر بدان که درهمه ایام عمر خویش
وابسته ام به مهر و وفا و عطای تو

خواهم که طول عمر مرا کم کند خدا
نه ..او کند تمامی عمرم فدای تو

شاعر : اسماعیل تقوایی
خلاصه

X