شام غریبان مولا علی(ع)


شام غریبان علی شام سیاه دختر است
زینب عزادار پدر باذکر مادر مادر است

هرسوی خانه بنگری باشد به دیواری سری
براهل بیت مرتضی هجران او ناباور است

پهن است بین خانه اش آن بستربیماریش
خون سر آقا عیان در جای جای بستر است

طفل یتیم کوفه بین بار دگر گشته یتیم
مسکین کوفه بی علی درمانده وبی یاور است

آماده می گردد حسن تا کوچه گردی ها کند
بردوش مولامان حسن انبان نان حیدر است

دیگر نباشد بی علی لطف وصفایی کوفه را
درفکر اهل بیت او کوچی به شهر دیگراست

بی باغبان گردیده باغ سبز نخل مرتضی
هرنخل بینی درغمش بی برگ وبی بار وبراست

هرگز نزاید مادر گیتی به مانند علی
عدل خدایی بی علی چون مرغ بی بال وپراست

شاعر : اسماعیل تقوایی

خلاصه

X