یا حسین(ع)


سال قمری نو که شود کهنه غمی را
در خاطر هر اهل ولا یاد بیارد

آغاز محرم که شود دیده عشاق
با یاد حسین بن علی سخت ببارد

هر شیعه ی ماتم زده اندازه ی وسعش
در هیات او از دل وجان مایه گذارد

عشاق حسینی همه جا گرد هم آیند
در مزرع دل بذر غمش،شیعه بکارد

بایاد سر گشته جدا از تن ارباب
تا آمدن روز دهم، روز شمارد

روز دهم ماه به زینب چه گذشته
ازحال برفته ست ودگر تاب ندارد

عاشور بود دیده مصیبات فراوان
مضطر شده وسوی خدا دست بر آرد

دیدست تن بی سر اولاد علی را
دیدست که باید زهمه دست بدارد

دیدست پریشانی اطفال وزنان را
آتش به خیامی که دگر مرد ندارد

باید برود زینب محزون به اسارت
بی آنکه شهیدان به دل خاک سپارد

آن سال کذا کاش که تحویل نمی شد
تا داغ فراوان به دل او نگذارد

شاعر : اسماعیل تقوایی
خلاصه

X