کربلایی علی دایی که تازه از سفر کربلا برگشته برای زیارت خانه خدا عازم سفر حج تمتم گردید.امیدواریم به ایشان و خانواده محترمشون خوش بگذره واز برکات معنوی این سفر متمتع بشند.


دسته ها : من نوشته
X