یا حجت بن الحسن

حاضرم صدبیستون را برکنم فر هاد وش
تاکه شیرین گردد از دیدار رویت کام من

حاضرم مجنون صفت در هجررویت جان دهم
تا که خوانی در صف عشاق نیکت نام من

منتظر باشم که آیی از می وصلت دهی
سالها باشد که خالی مانده جانا جام من

نیستم لایق به وصلت لیک دارم آرزو
ازخطایم بگذری تا خوش شود فرجام من

روز وشب دارم دعا در امر تعجیل ظهور
شافعم شو استجابت گردد این پیغام من

روزگارم بی تو باشد دوره رنج والم
باظهورت بخش پایان دوره آلام من

شاعر:اسماعیل تقوایی

X