ای بهشتی بوی دنیا فاطمه
عشق بی همتای طاها فاطمه

با مدد از چار بانوی بهشت
گشت میلادت مهیا فاطمه

از شمیمت وقت دنیا آمدن
شدمعطر مکه یکجا فاطمه

روز میلادت ملائک صف به صف
ایستاده بر تماشا فاطمه

زادروزت کهکشانها می کنند
نورباران آسمانها فاطمه

جشن میلاد تو برپا گشته است
در تمام عرش اعلا فاطمه

عالمی مسروردر میلاد تو
عالمی مجنون،تولیلا فاطمه

دختران را غنچه امیدها
با وجودت شد شکوفا فاطمه

ای دلیل خلقت افلاک ها
ای به خالق خلق والا فاطمه

با تو بهتر می شود معنا کنیم
نیکی وخوبی به دنیا فاطمه

گوهر یکدانه ی خلقت تویی
عفت از تو یافت معنا فاطمه

آمدی تا کوثر قرآن شوی
آیتی از رب یکتا فاطمه

آمدی تا مادر بابا شوی
ای فدای تو ابوها فاطمه

برامامت همسری ومادری
بر نبی ام ابیها فاطمه

راضیه،زهره،زکیه،عابده
طاهره،مرضیه،زهرا، فاطمه

آمدی تا برعلی همدم شوی
حامی وهمراه مولا فاطمه

سوره انسان به قرآن کریم
با تو می گردد هویدا فاطمه

بی تو بی معنا بود آل عبا
آن عبا با توست برجا فاطمه

سیدی تو بر نساء العالمین
اسوه ای بر کل زنها فاطمه

روز میلاد تو روز عاشقی ست
تو بهارانی به جانها فاطمه

یوسف تو سخت می بالد به تو
اسوه ای بر آن مسیحا فاطمه

مهر تو همواره در دلهای ما
شاکریم از این تولا فاطمه

آمدی باشد مبارک، آمدت
برخدا وخلق دنیا فاطمه

شاعر:اسماعیل تقوایی


X