گل ام البنین
(گل ام البنین اومده دنیا یاور شاه دین اومده دنیا)۲
بوسه حیدر میزنه بر هر دوبازوش
دل مادر میبره طاق دو ابروش۲

آمدی خوش آمدی عباس علمدار۳
_______________
آرومه توی آغوش حسینش
میزنه خنده روی نور عینش
یعنی داداش اومدم برات فداشم
اومدم باتو شهید کربلا شم۲

آمدی خوش آمدی.....
______________
برا آل هاشم ماه منیره
هیبتش حیدری وبچه شیره
باوقار وبا وفا وکوه احساس
با دلا می کنه بازی اسم عباس۲

آمدی خوش آمدی...
________________
شیعه شاده که اومد باب حاجت
می کنه عاشقانش رو شفاعت
از ازل هرشیعه ای گردیده مستش
جون هر شیعه فدای هر دودستش۲

آمدی خوش آمدی عباس....
X