یا حسین(ع)
دلشادم ودلشادم،از رنج وغم آزادم
میلاد حسین است ودل در گرواش دادم

سوم زمه شعبان آمد به جهان جانان
ازیمن چنین روزی شادانه به فریادم


شاد است علی(ع) مولا خندانه رخ زهرا(س)
من شیعه آنها وسرمست ز میلادم

در وادی عشق او مستانه چنان آهو
مشتاق لقای او در دام بیفتادم

مجنون ره اویم شش گوشه او کویم
ترسیم حرم باشد در خاطر ودر یادم

دروادی رنج وغم گردیده شود پرنم
ذکری ز حسین آید همواره به امدادم

سالار شهیدان است سرمایه ایمان است
درکوی خراباتش سرزنده وآبادم

شاعر : اسماعیل تقوایی


X