یاعلی اکبر

آمده دنیا علی ابن الحسین ابن علی
قلب لیلا گشته از نور وجودش منجلی

یاعلی اکبرمدد مولا علی اکبر مدد۲
_____________________
روی چون ماهش شبیه چهره ی پیغمبر است
ایهاالعالم ببینید او علی اکبر است
یا علی اکبر.....
____________________
خلق او خلق پیمبر، خلق او خلق نبی
این پسر مثل پدر باشد همیشه زینبی
یا علی اکبر...
______________________
درمدینه با اذانش دل زمردم می برد
صوت قرآنش پدر را برسر شوق آورد
یا علی اکبر...
_________________________
یاد می گیرد زعباس شیوه جنگاوری
تا جوانان را کند در کربلا او رهبری
یا علی اکبر...
___________________________
گشته میزان برجوانان اکبر حیدر نشان
روزمیلادش بود بر شیعیان روز جوان
یا علی اکبر....

شاعر :اسماعیل تقوایی
دسته ها :
X