یا صاحب الزمان

این جمعه هم گذشت وتودر پرده ای هنوز
من در فراق روی توام غرق ساز وسوز

بی تو چو ظلمت است همه آدینه های من
محتاج تابشم ز تو ای مهر دلفروز

آیا شود گذر کنی از کوی انتظار
ای دیدن رخت شده آمال شام وروز

محروم این زمانه ام ای صاحب الزمان
مولای بیکسان چه زمانی کنی بروز

آقا بس است هجر تو بر شیعیان تو
دیگر تو بیش ازاین دل عشاق خود نسوز

شاعر:اسماعیل تقوایی
X