یا حضرت معصومه(س)

تا روز آغازین ذیقعده عیان شد
مولای ما موسی بن جعفر شادمان شد

بشکفت زیبا غنچه از دامان نجمه
بهر پدر آرام جان و دلستان شد

باشدگلی خو ش بو ز گلزار محمد(ص)
با او معطر خانه از عطر جنان شد

باشد علی موسی الرضا او را برادر
بوسید روی خواهر وشادی کنان شد

نام نکویش فاطمه(س)، زهرا مرام است
با لطف حق معصومه وعصمت نشان شد

شادند در میلاد او اهل مدینه
آکنده از مهرش زمین وآسمان شد

جدش داده مژده ی میلاد او را
رخ داده آنچه از سوی صادق(ع)بیان شد

تنها نه قم بر مرقدش دارد مباهات
فخری بود برکل ایران ارمغان شد

باشد کریمه می کند مشکل گشایی
مرغ دل هر بینوا را آشیان شد

هرکس که با اخلاص گردد زائر او
بی شک نصیب او بهشت جاودان شد

شاعر :اسماعیل تقوایی
 

X