دهه کرامت گرامی باد

ذی قعده که می رسد دلم شاد شود
شادی به لبم آید وفریاد شود

ذی قعده مه تولد نورین است
ده روزکرم فاصله بینابین است

این یک دهه ایام کرامت باشد
ایام صفا ومهر ورحمت باشد

در روز نخست نجمه را یار آمد
دختی به برش زلطف دادارآمد

همنام بود به فاطمه(س) مظلومه
گردیده لقب برای او معصومه

چون یازدهم شد به زمین ماه آمد
گویی که دوباره یوسف از چاه آمد

حق داد امام هفتمین را پسری
بر دست گرفت نجمه زیبا قمری

از سوی پدر پسر علی نام گرفت
شکرانه حق بگفت وآرام گرفت

بر شیعه امام هشتمین آمده است
بر آل علی عالم دین آمده است

از سوی خدا لقب "رضا" گشت بر او
زیرا که رضای حق، نما گشت در او

من شیعه ی اویم ورضا مولایم
من بنده اویم ورضا  آقایم

 تنگ است دلم برای طوف حرمش
لب تشنه ی قطره ای زلطف وکرمش

ای کاش شود کنار مرقد بروم
درروز تولدش به مشهد بروم

بر خیل عظیم زائرش یار شوم
از بهر شفا زار وبیمار شوم

دستی بزنم به پنجره فولادش
تبریک بگویم به همه میلادش

ای شاه خراسان مددی یاری کن
از بهر اجابت دعا کاری کن

شاعر : اسماعیل تقوایی

خلاصه

X