یا مهدی(ع)

ای به ما نزدیک وما لیک از تو دور
ما همه ظلمت تویی دریای نور

سالها چشمان به راهت مانده است
بس بود دیگر، از این ره کن عبور

گر که مولا باب میلت نیستیم
مهدیا بر ما ببخشا این قصور

نیست دیگر طاقت هجرانمان
غیبتت پایان بده، بنما ظهور

مصلح عالم، امید بیکسان
در کف تو باشد اصلاح امور

وعده ی حق را محقق می کنی
می کنی میدان بدر اصحاب زور

حجت اللهی امام آخری
می شوی بر شیعه اسباب غرور

پرده از رخ گر که برداری شود
قلب هر مستضعفی غرق سرور

العجل یا حجت بن العسکری
رحم کن بر این مریدان صبور

شاعر:اسماعیل تقوایی


X