یا حیدر کرار

از کودکیم عشق علی بوده مرامم
با ذکر علی طی شده از صبح به شامم

حبش زبرایم مثل حبه ی قند است
شیرینی مهرش شده شیرینی کامم

زانگه که به این دار جهان دیده گشودم
مولایم علی بوده واو را چو غلامم

چون نوکریش گشنه نصیب من مسکین
در بین مقامات بلند است مقامم

بی مهر علی درد وغم ورنج فزون است
با مهر علی جور بود عیش مدامم

شادابم وسر زنده ام هر گاه که آید
بوی خوش نیکوی غدیرش به مشامم

تا آخر عمرم به همه فخر فروشم
مأمومم و مولایم علی هست امامم


من حیدریم روز وشبم تآخر عمرم
هم بر علی وآل علی هست سلامم

جانم بفدای علی وآل علی باد
اینست به خصم علی وآل پیامم

شاعر:اسماعیل تقوایی


X