یا حسین مظلوم(ع)

ز خردی کربلا را دوست دارم
حسین سر جدا را دوست دارم

جنون عشق او را مبتلایم
ومن این ابتلارا دوست دارم

محرم ماه ماتم ماه شور است
من این شور وعزا را دوست دارم

قسم بر خون سالار شهیدان
حسین خون خدا را دوست دارم

عجب بین الحرم دل می رباید
حریم دلربا را دوست دارم

صفا گیرد دلم در هیئت او
به هیئت این صفارادوست دارم

کند از زائران مشکل گشایی
شه مشکل گشا را دوست دارم

ضریح مرقدش شش گوشه دارد
یکایک گوشه ها را دوست دارم

خوشا شور ونوا در کربلایش
بس این شور ونوا را دوست دارم

حریمش ملجاء عشاق زار است
در آنجا التجا را دوست دارم

بود ذکر دلم تا آخر عمر
حسین و کربلا را دوست دارم

شاعر:اسماعیل تقوایی

X