بیست و سوم ذیقعده روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع)

ماه خراسان، سلام علیک
مامن ایران، سلام علیک

کعبه دلهای همه شیعیان
قبله ایمان، سلام علیک

ای که شفا می دهی وشافعی
شمس فروزان، سلام علیک

ای که خدا راضی از اعمال توست
مرضی سبحان، سلام علیک

مشهد تو مرکز امید هاست
منبع احسان، سلام علیک

بیسر و سامان توام یا رضا
ای سر وسامان، سلام علیک

ما همه بیمار ومسیحا تویی
دارو ودرمان، سلام علیک

هشت زتو آبرویی یافته
هشت امامان، سلام علیک

گشته دلم تنگ شبستان تو
شمع شبستان سلام علیک

کاش حرم آیم وگویم به اشک
آه..رضا جان، سلام علیک

شاعر:اسماعیل تقوایی

X