شهادت میوه دل حضرت رضا(ع)،جوانترین امام شهید،حضرت جوادالائمه امام محمد تقی(ع)تسلیت باد


اندر میان کوچه ها از کیست این پیکر
افتاده بی غسل وکفن همچون شه بی سر

دلها بسوزد از برایش بس جوان باشد
هست این جوان بر شیعیان یادآور اکبر

باشد غریب ومانده او دور ازدیار خویش
ابن الرضا را داده زهری بی وفا همسر

قلبش زدست حاکم جائر پر از خون بود
گردید با زهر جفا زخمی وخونین تر

از درد می پیچید برخود،ناله ها می کرد
یارب علی ام را رسان تاگیردم در بر

می ریخت با هر ناله ای خون از دهان او
مادر صدا میزد تقی، در لحظه ی آخر

وقتی میان کوچه جسمش را رها کردند
شد زنده یاد قتلگاه وناله ی مادر

بال کبوترها برایش سایبانی شد
جانها فدای آن شه بی سایبان پیکر

هر سال روز آخر ذیقعده چون آید
دل در هوای کاظمینش می زند پرپر

ای کاش گردد قسمت هر شیعه ای آنروز
باشد کنار مرقد این زاده ی حیدر


شاعر :اسماعیل تقوایی

X