زینب(س)وشام
زینب بی غمگسارم یا حسین
درد هجرانت دچارم یا حسین

می روم منزل به منزل سوی شام
راه دیگر من ندارم یا حسین

هر فرود وهر فرازم با توام
روی نی باشی قرارم یا حسین

قاری امن یجیبم روز وشب
دائمادر اضطرارم یا حسین

روز ها بگذشته برمن،سالها
پیر از این روزگارم یا حسین

شام شهر دشمنان مرتضاست
پای در آن،چون گذارم یا حسین

من شنیدم شهر آذین بسته اند
دل غمین واشکبارم یا حسین

سنگها آماده روی بامهاست
سر شکسته داغدارم یا حسین

کوچه گردی بهر آل مصطفی
مرگ خود را خواستارم یا حسین

خیزران وآن لب ودندان تو
دست بسته،شرمسارم یاحسین

گر شود منما به ویرانه گذر
تا نمیرد گلعذارم یا حسین

شعر:اسماعیل تقوایی
X