نهم دی

نهم دی فتنه را مقهور کرد
چشمهای خصم دین را کور کرد

نهم دی شد درخشان روز ما
چشم حزب ا..را پر نور کرد

نهم دی بود یک فتح الفتوح
رهروان رهبری منصور کرد

نهم دی آزمونی بود که
ملتی رادر جهان مشهور کرد

نهم دی با بصیرت شد عجین
کور دلها را زملت دور کرد

نهم دی آنزمان خورشید وار
خاک ایران را سراسرنورکرد

نهم دی بود مشت محکمی
ناامیدی سهم هر مزدور کرد

نهم دی راه تازه باز شد
تفرقه از ملت ما دور کرد

بهرما آنروز یوم ا...بود
مردمی را نزدحق ماجور کرد

نهم دی شد غدیر دیگری
بیعت ما با ولی مقدور کرد

نهم دی از حسین الهام داشت
هر یزیدی زمان رنجور کرد

بود مهدی ناظری برکار ما
نهم دی قلب او مسرور کرد

شاعر:اسماعیل تقوایی

سالروز وفات حضرت معصومه تسلیت باد

ترک مدینه کرده ام تاکه رسم به کوی تو
درد فراق کم کنم با نظری به روی تو

خواهرخسته جان منم،قبل وصال من به تو
راه وصال بسته شد ازطرف عدوی تو

ای توطبیب دردها روح وروان من رضا(ع)
سخت مریض گشته ام در ره جستجوی تو

حس غریبی تورا حس بنموده خواهرت
جان بدهم غریب در حسرت گفتگوی تو

لحظه آخرم بود بر لب من رضا رضا
جان به لب رسیده ام فدیه ی تارموی تو

چون که زیارت تو شدقصد من ازمسافرت
منتظراست زایرت حس کند عطر وبوی تو

شاعر : اسماعیل تقوایی

به استقبال میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع)

بگرفته وجودم را شادی وشعف امشب
مهر تو دل ما را بگرفته هدف امشب

در بیت نقی(ع)امشب ضیف علوی برپاست
بهرنظری بر تو شد شیعه به صف امشب

حسن حسنی داری گردیده حسن نامت
بر هر دوعلی باشی فرزند خلف امشب

تو یازدهم دری انوار امامت را
باتو به قمر آمد هنگام خسف امشب

آه ای مدنی ماهم در شهر چه غوغائیست
میلاد تو غمها را بنموده تلف امشب

ای عسکری ای مولا بر قلب مریدانت
شادیست هجوم آرد از چار طرف امشب

مهدی ترا تبریک، گوییم به میلادت
درسامره می باشد در حال شعف امشب

ای غایب از دیده بازآ وببین ما را
ای در گرانمایه بگشای صدف امشب

شاعر:اسماعیل تقوایd

سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی سیدالکریم گرامی باد..
برابر حدیثی از امام هادی زیارت مرقد مطهر ایشان در شهرری ثواب زیارت قبرمطهر امام حسین (ع)را دارد.

چارمین روز ربیع الاخر آمد
باز مولودی زنسل حیدر آمد

منتسب بر اولین فرزند زهراست(س)
ازحسن دارد نشان ودلبر آمد

شد مدینه روشن از نور وجودش
آسمان شیعیان را اختر آمد

عبد حق می باشد وعبدالعظیم است
بر کرم داران عالم سرور آمد

می کند هجرت، شود او ساکن ری
رازیان را سیدی تاج سر آمد

از امامان درک کرده چارتن را
فلک فقه جعفری را لنگر آمد

مرقدش کرببلا را شد قرینه
شافعی ازبهر روز محشر آمد

عرضه می دارد به هادی(ع) دین خود را
مجمع یاران او را گوهر آمد

درگه او مأمن اهل نیاز است
شیعه را حاجت روایی دیگر آمد

اهل ری را فخر می باشد وجودش
ملک ری را اعتبار وزیور آمد

ری چراغانی بود در زاد روزش
شادمان از اینکه پور حیدر آمد

شاعر:اسماعیل تقوایی

X