ندر گرانی مرغ 22 ساعت قبل 4  
یا صاحب الزمان

مانده چشمم بره واز تو نیامد خبری
کی شود دلبر ما،هجر،توپایان ببری

جمعه تا جمعه به دل شوق ظهورت داریم
هست هر جمعه غروبش به دل ما شرری

سالها خانه ی حق منتظرت باز آیی
ای که امید نهایی ز برای بشری

پرده پوشا ز رخت پرده برانداز دمی
تا پس پرده رود با رخ تو هر قمری

شام هر منتظری بی تو ندارد صبحی
لیله ی منتظران با تو شود خوش سحری

چشم یعقوب زمان کور شداز هجرانت
یوسفا بهر شفا کن تو زکنعان گذری

جان به کف بر سر بازار خرید آمده ایم
شود آیا بزنی بر سر بازار سری

تا نمردیم بیا ای گل زهرایی ما
که شود قسمت ما برگل رویت نظری

شعر:اسماعیل تقوایی
خلاصه
یا زینب کبری(س)
بربنی هاشم عقیله دخت حیدر زینب است
زینت بابا وجان وروح مادر زینب است

پنج ساله دختری که بود همراه پدر
روز تشییع تن زهرای اطهر زینب است

دختری که دید ضربت خورده فرق مرتضی
بوده در پیش پدر تا روز آخر زینب است

وای از زهری که آتش زد به قلب مجتبی
آنکه دیده لخته خونهای برادر زینب است

آنکه عشقش بر حسینش شهره آفاق شد
کرد معنای جدیدی را زخواهر زینب است

همسری که شرط کرده بهر شوهر ابتدا
می رود هر جای همراه برادر زینب است

شد به همراه برادر عازم کرببلا
آنکه بر صبر وتحمل گشت مظهر زینب است

آنزمانی که حسینش بر سر اکبر برفت
انکه بر آن خسته جان گردید یاور زینب است

کرد فرزندان خود را در ره دینش فدا
مادری که مانده در خیمه به آخرزینب است

قاتلی در مقتل و زینب بسویش می دوید
اشک ریزان بهرآن مولای بی سر زینب است

کشتی کرببلا را در غروب روز خون
ناخدا سجاد واما نیک لنگر زینب است

قهرمان صحنه های کوفه وشام بلا
کرده سنگر های دشمن را مسخر زینب است

کربلا محصور، بی او در حریم کربلا
ناشر پیغام خونین برادر زینب است

بست پیمان با حسین وبر سر پیمان بماند
مو سپید وخم کمر در راه دلبر زینب است

کرد هجده ماه با هجران عشقش زندگی
آنکه داده بعد از آن جان را به داور زینب است

شیعه گر داری تو حاجت واسطه زینب بود
شافع روز جزای ما به محشر زینب است

شاعر : اسماعیل تقوایی
خلاصه
اسماعیل تقوایی - عمومی
دیر راهب

بود دیری در ره کوفه به شام
عیسوی راهب در آن کرده مقام

در غروبی گوشش آمد ولوله
دید آنجا آمده یک قافله

پیش روی قافله سرها به نی
خستگانی بی رمق، ره کرده طی


رفت خورشید وچو وقت شام شد
قافله در آن مکان آرام شد

نیمه شب راهب عجایب چیز دید
از سری ساطع بود نوری شدید

گفت راهب،مردمان این سرزکیست
پاسخ آمد کز حسین بن علیست

مادر او دخت پیغمبر ز ماست
کشته ایم اورا سرش برنیزه هاست

گفت الحق که شما قومی بدید
مسلمید وسبط پیغمبر کشید

گر کسی فرزند عیسی داشتیم
او بروی چشم خود بگذاشتیم

داد درهم ها که تا امکان شود
یک شبی سر پیش او مهمان شود

با گلابش شست وپیش رو گذاشت
بذر عشقش را درون قلب کاشت

اشک ریزان کرد با او گفتگو
گفت جانا از خودت با من بگو

گفت راهب،نام من باشد حسین
بر رسول ا..بودم نور عین

بوده ام فرزند حیدر،مرتضی
نور چشم فاطمه خیرالنسا

درکنارآب کردندم شهید
تشنه لب، مظلوم، چون من کس ندید

مسلمم،مقتول دست مسلمین
مسلمین منحرف از راه دین

اهل بیتم بعد من آزرده اند
کودک وزنها اسیری برده اند

گفتگوها داشت راهب تا سحر
با سری که بود همسان قمر

تا سحر گردیدو شام اتمام شد
بهر راهب شام خوش فرجام شد

راهب ما صبح نصرانی نبود
سر،دری دیگر به روی او گشود

دین راهب بعد از آن اسلام شد
او مسلمان گشته ای خوشنام شد

راهب ما بعد از آن شام شگفت
شد مسلمانی محب اهل بیت

شاعر : اسماعیل تقوایی
خلاصه
تقدیم به شهیدان حادثه تروریستی اهواز

سالروز دفاع مردم ما
جانیان وجنایتی دیگر

مزد گیران اجنبی کردند
بین اهواز لاله ها پرپر

زنده شد باز خاطرات دفاع
هم عرب هم عجم به یک سنگر

دشمن اینبار بانیان ترور
کور دلهای خارجی محور

ای شهیدان درودتان بادا
فخر دارد به نامتان کشور

یادتان نقش بسته بر دلها
ای فروزان تر از مه واختر

شد محرم گه شهادتتان
گشته راه حسینتان معبر

شد کفن بر شما لباس سیاه
فاطمه بر شما نموده نظر

قاتلان شما جهنمی اند
سرفکنده به صحنه محشر

شعر:اسماعیل تقوایی
خلاصه
X