گرانی
تامل کن تامل کن گرانی
چرا مرکب به این سرعت برانی

کمی هم رحم کن برحال مردم
به نیش ترمزی گر می توانی

تو هم سرعت شدی با نور جانا
روان همواره سوی آسمانی

همه اجناس را مشمول باشی
تو فعال محیطی بیکرانی

در این وسعت وبا این سرعت خود
بسوی مرگ ما را می کشانی

به لطفت گشته ارزانی فراموش
شده مدفون در قبری نهانی

دوباره مادر گیتی نزاید
مثال او دگر در زندگانی

عطایش بر لقا بخشیده ملت
در این عرصه تو تنها قهرمانی

مصاف با تو صاحب عرضه خواهد
نباشد عرضه در مسئولیانی

گزیری نیست،باید ساخت باتو
فراوان،با وجود و رایگانی

شعر:اسماعیل تقوایی
 


چهل سالگی انقلاب اسلامی گرامی باد

چل ساله شد انقلاب اسلامی ما
ای کور شود هر آنکه نتواند دید

دشمن به چهل سالگیش غمگین شد
درکل جهان دوست به شادی خندید

چل سال تمام ما مقاوم گشتیم
در زیر فشار وتوطئه با تهدید

تحریم شدیم وروی پا استادیم
ایران به جوانان غیورش بالید

با اینهمه دشمنی وتحریم عدو
بر عاقبتی سعید داریم امید

با لطف خدا وحضرت صاحب عصر
تابان بود انقلاب همچون خورشید

جاوید بود تا به ظهور مهدی(عج)
وصل است به انقلاب او بی تردید

شعر:اسماعیل تقوایی
یا فاطمه الزهرا(س)
نشان مرگ در رویش عیان است
بمیرم همسرم زهرا جوان است

عنان چشمهایم دست من نیست
نگاهش می کنم اشکم روان است

زمانه روی بد برما نشان داد
بهار زندگانی ام خزان است

تمام خاطرات خوب من اوست
مرا سنگ صبوری مهربان است

برای حق من جانباز گشته
در این ره زخم پهلو ارمغان است

کنار بسترش بنشسته ام من
کنون ذکر مدامم الامان است

دگر تاب وتوان از دست داده
به آرامی مرا نجوا کنان است

علی،جان تو و اطفال خردم
که مادر بهرشان دل ناگران است

شبانه پیکرم در خاک بگذار
تمنایم زتو قبری نهان است

وصیتهای او جان ودلم سوخت
دلم خونین وچشمم خون فشان است

بمیرم، از علی تابوت خواهد
تمنایش مرا آزار جان است

زبسکه گفت او عجل وفاتی
اجابت را زسوی حق نشان است

کبوتر بچه هایش مانده برجا
کبوتر فکر ترک آشیان است

خدایا صبر برحیدر عطا کن
که تنها مانده، بین دشمنان است

شعر :اسماعیل تقوایی
سالروز ورود امام خمینی گرامی باد
امروز روز بازگشت یک امام است
هجران روح ا...با مردم تمام است

امروز دو با ده زبهمن ماه رفته
وارد به میهن رهبری والامقام است

آمد خمینی مقصد دلهای عاشق
ازجمله ی ایرانیان بر او سلام است

آمد فرشته، دیو از ایران گریزد
اولاد زهرا پایه ریز یک نظام است

آمد به هم ریزد نظام پادشاهی
ازسوی او جمهور اسلامی پیام است

ده روز چون بگذشت از روز ورودش
بوی خوش پیروزی ما در مشام است

با لطف حق جمهوری اسلامی ما
تا رجعت مهدی(عج) زهرا (س)مستدام است

شعر :اسماعیل تقوایی
X