سالروز ورود امام خمینی گرامی باد

امروز روز بازگشت یک امام است
هجران روح ا...با مردم تمام است

امروز دو با ده زبهمن ماه رفته
وارد به میهن رهبری والامقام است

آمد خمینی مقصد دلهای عاشق
ازجمله ی ایرانیان بر او سلام است

آمد فرشته، دیو از ایران گریزد
اولاد زهرا پایه ریز یک نظام است

آمد به هم ریزد نظام پادشاهی
ازسوی او جمهور اسلامی پیام است

ده روز چون بگذشت از روز ورودش
بوی خوش پیروزی ما در مشام است

با لطف حق جمهوری اسلامی ما
تا رجعت مهدی(عج) زهرا (س)مستدام است

شعر :اسماعیل تقوایی
دوباره بهمن آمد نور آمد

به یادم گاه عشق وشور آمد

مه بهمن مه پیروزی ما

مه آغاز دل افروزی ما

در آن ایام دلها کی جدا بود

به لبهامان فقط روح خدا بود

در آن ایام من را ما نمودیم

دری بر سوی آزادی گشودیم

به آن سالی که شد پنجاه با هفت

هراس از ظالمین از بین ما رفت

به لبهای همه ذکر علی بود

خمینی از برای ما ولی بود

چو روز دو وده از بهمن آمد

خمینی جان ما در میهن آمد

بیامد شام تیره روز گردید

همه ایام مابهروز گردید

جوانها جانفشانی ها نمودند

به بهمن شعرپیروزی سرودند


شاعر : اسماعیل تقوایی
 
یا فاطمه الزهرا (س)
بی تو ای فاطمه جان مانده به دنیا چکنم
رفته ای از کف من با غم فردا چکنم

جوجه گانت همه در هجر تو بی بال وپرند
طائر عشق علی گو تو که تنها چکنم

آشیان پر شده از ناله ی مادر مادر
بهر آرامششان ای گل طاها چکنم

حامی ام بودی واینک شده ام بی لشگر
بین میدان بلا بعد تو زهرا چکنم

همه گویند که بی فاطمه از پا افتاد
قوت زانوی من بی تو در اینجا چکنم

درد اگر بود مرا از طرفت درمان بود
ای که بودی به علی همچو مسیحاچکنم

دوست دارم که تسلا بدهم طفلانت
درد هجران تو را نیست تسلا چکنم

باشد اصرار زبعضی که مزارت بینند
با تقاضای چنین مردم رسوا چکنم

فاطمه شمع شبستان علی بودی تو
حال با خانه واین ظلمت شبها چکنم

کوثرم،زینب تو بانوی این خانه شده
خستگی در رخ او هست هویدا چکنم

تو گل سرسبد صحنه ی خلقت بودی
دست گلچین اجل برد به یغما چکنم

شعر:اسماعیل تقوایی
یا حجت بن الحسن(عج)

آیا شود ای دلبرم این جمعه بیایی
بر دیده ی هرمنتظری چهره نمایی

کافیست دگر هجر تو ای یوسف زهرا
وقت است زغیبت توکنی قصد جدایی

تو مصلحی و عالم ما چشم براهست
با لطف ظهورت همه اصلاح نمایی

باز آی، سفر کرده، به کنعان دل ما
با نور وجودت بده بر دل تو جلایی

با سر بدویم ار که نمایی تو اشاره
ارباب تویی ما همگان بر تو فدایی

بیمار توایم و تو طبیب همه جانها
دیدار تو بر خسته دلان هست شفایی

گم کرده بشر راه در این ظلمت دنیا
باید که بیایی و کنی راهنمایی

گوش همه منتظران هست مهیا
تا جمعه بیاید زسوی کعبه ندایی

ای کاش که این جمعه بود جمعه ی آخر
تا بهر ضعیفان برسد فصل رهایی

اسماعیل تقوایی

یا حسین(ع)
شب جمعه ست بیا چشم دلت باز نما
پرگشا تا حرم عشق، تو پرواز نما

مرغ دل را بنشان داخل بین الحرمین
به حسین بن علی عشق خود ابراز نما

تل زینب برو ویاد غم زینب کن
تو زیارت به دلی غم زده آغاز نما

شب جمعه ست یقین فاطمه(س) هم کرببلاست
دل خود با دل پراز غمش همراز نما

سر به شش گوشه ی مولا بنه وزاری کن
اوست ارباب،تو هم نوکری احراز نما

تا بگیری تو برات نظر بر حرمش
اشکها ریز ونیاز خودت ابراز نما

شاعر : اسماعیل تقوایی

X